Utrechtský žaltár

 

Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Hs. 32, Hautvilliers, 820-840

žaltár ako základná príručka mníšskych chorálových piesní nadobúdal na význame od 6. storočia. Utrechtský žaltár je jedným z najkrajších rukopisov tohto obdobia a pravdepodobne najpozoruhodnejší žaltár celého stredoveku. Bol napísaný a namaľovaný medzi rokmi 820 a 840 v benediktínskom opátstve v Hautvilliers neďaleko Remeša, vďaka iniciatíve Ebba, remešského arcibiskupa a nevlastného brata cisára Ludovíta. Toto luxusné dielo karolínskej doby je najstarším zachovaným príkladom ilustrovaného žaltára v západnej knižnej produkcii. Všetkých 150 žalmov je ilustrovaných očarujúcou perokresbou pokrývajúcou celú šírku strany a husto zaľudnenou štíhlymi postavičkami, letmo načrtnutými len zopár ahmi pera. Tieto energicky namaľované postavy sú často zasadené do slabo načrtnutých krajiniek a vyžaruje z nich presvedčivá živosť. V súlade s krásou textu aj miniatúry sú dokonalé.

Kompletná farebná faksimile edícia má 222 strán v originálnom rozmere 330 x 256 mm; rukopis zahŕňa kompletný žaltár na 184 stranách, úryvky z evanjelií na 24 stranách a 14 záverečných listov; 166 perokresieb na začiatku 150tich žalmov a 16tich chválospevov; všetky listy sú rezané podľa originálu; viazanie: koža, replika viazania vyrobeného pre Sira Roberta Cottona v roku 1600; Komentár: K. van der Horst, Utrecht, revidoval J. Rathofer,Kolín nad Rýnom; 166 strán, 33 čierno-bielych ilustrácií;

Limitovaná edícia: 980 očíslovaných kópií;Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI