Čo je faksimile ?

Faksimile (z lat. „fac simile“ – ,,urob podobne,,) je mechanická reprodukcia textovej alebo obrazovej predlohy, ktorá po použití všetkých dostupných prostriedkov a techník dokonale napodobní vnútorné aj vonkajšie znaky originálu a tým ho úplne nahradí..

Zdôrazňuje sa pritom mechanické rozmnoženie a výrobné formy tlače. Všetky napodobeniny ale nemôžu byť označené ako faksimile. Ako faksimile môžeme označiť dielo len vtedy, keď sa jedná o unikát. Rozdiel medzi faksimile a replikou je teda v tom, že faksimile je prvým vydaním manuskripta.

Aby dielo mohlo byť označené ako faksimile, je nutné splniť tieto požiadavky:
- kompletnosť a úplnosť (k tomu patrí aj reprodukovanie prázdnych listov a predsádky
  v knihe)
- farebná presnosť
- formát podľa originálu
- orezanie okrajov podľa originálu
- predlohe zodpovedajúci druh väzby

Len po splnení všetkých týchto kritérií môžeme označiť reprodukciu originálu ako faksimile.
 

Ako vzniká faksimile?

Farebný výňatok
Na rozpoznanie intenzity troch základných farieb – žltej, modrej a červenej, ktoré sú aj dnes základom pre vytvorenie faksimile, sa používa vysoko citlivý elektronický skener, ktorý dokáže dokonale vyfiltrovať a rozpoznať intenzitu týchto farieb z diapozitívu.
K zlepšeniu hĺbky farby a obrysov je ešte dodatočne používaná neutrálna čierna farba.

Zlato a striebro
Fotografia a skener rozpoznajú zlato a striebro len farebne, preto tieto drahé kovy musia byť dodatočne nanášané. Na nanášanie zlata a striebra sa používajú rôzne techniky. Ich voľba je závislá na množstve týchto drahých kovov v origináli. Nanášanie sa môže prevádzať metafóliami alebo sieťkovou technikou. Ide o veľmi náročné procesy, ktoré značne ovplyvňujú ceny faksimilí

Materiály
Pri produkcii faksimile sú používané len najkvalitnejšie materiály, ktoré dokonale nahradia kvalitu originálu.

Pre moderné faksimile platí dôležité pravidlo – faksimile musí vydržať ešte dlhšie, ako originál. Faksimile sú dôležité ako svedkovia našej kultúrnej minulosti a uspokojujú požiadavky vedcov, zberateľov a milovníkov vzácnych kníh

ADEVA

Už takmer 60 rokov je ADEVA (Akademische Druck- u. Verlagsansalt) najväčším svetovým vydavateľom dokonalých faksimile edícií. ADEVA určuje štandard pre vydávanie týchto edícií, ktoré sú vždy vernou kópiou originálov starovekých a stredovekých rukopisov. Len samotná séria Codices Selecti, ktorá je najväčšou svetovou faksimile sériou, obsahuje 115 prác, nehovoriac o ďalších 20tich edíciách, ktoré sú vydávané mimo tejto série.

Katalóg Adevy obsahuje predkoloniálne mexické kódexy, rukopisy z Mogulskej ríše, majstrovské diela arabskej kaligrafie, byzantské purpurové kódexy a zvitky, rukopisy židovského pôvodu a tiež ručne písané svedectvá nášho západného kultúrneho dedičstva. V ponuke sú tiež faksimile listy veľkých moderných umelcov, ako sú Paul Klee, Oskar Kokoschka či Gustav Klimt, ktorých originály sa dnes nachádzajú v súkromných zbierkach.

Univerzálna multikultúrna knižnica z Grazu nám sprístupňuje Zlatý žaltár Karola I., Román o ruži vyhotovený pre Františka I., Ingeborgin žaltár zo Chantilly, žaltár z Ramsey, Vergilius Vaticanus, Papyrus Ani zo Starého Egypta či Bibliu Václava IV. bez toho, aby bolo potrebné cestovať a navštevovať rozličné knižnice po celom svete. Je to vďaka tomu, že rakúske vydavateľstvo je svetovým producentom dokonalých faksimile edícií.

Akedemische Druck- u. Verlagsansalt v Grazi okrem svojho bežného programu taktiež prináša bohatý výber titulov o histórií, dejinách umenia a dejinách kultúry. Toto spektrum zahŕňa nádherne ilustrované knihy, knihy o umení, lexikóny a množstvo publikácií o hudbe a filme, ako aj nové vydania veľkých knižničných diel.Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI