Latinskoamerické texty

Codex Borbonicus
Codex Borgia
Codex Tulane
Codex Vindebonesis Mexicanus 1
Codex Zouche -Nuttall
Codex Becker I/II
Codex Fejervary-Mayer
Codex Laud
Codex Magliabechiano
Codex Tro-Cortesianus

Geografia

Portolan atlas Battista Agnese z roku 1546
Tabula Peutingeriana
Matricula de tributos(Codice de Moctezume)
Atlas princa Eugena

Medicina

Tacuinum Sanitatis
Dioscurides Neapolitanus

Právo

Heidelberské Saské zrkadlo
Wolfenbüttelské Saské zrkadlo
Drážďanské Saské zrkadlo

Rôzné

Papyrus Ani
Vergilius Vaticanus
Bestiarium
Chvála na kráľa Róberta z Anjou
Turnajová kniha Reného z Anjou
Učebnica cisára Maximiliána
Pessach-Haggadach
Tuti-Nama
Hamza-Nama
Zlatý Korán

Biblie

Biblia Václava IV.
Biblia svätého Ludovíta
Obrazová biblia z Vorau
Kódex Ečmiadzin
Codex Purpureus Rosanessis
Oxfordská Apokalypsa
Józuov zvitok
 

Modlitba a liturgia

Bertholdov sakramentár
Hainricov sakramentár
Drogov sakramentár
Werdenský žaltár
Zlatý žaltár Karola Veľkého
žaltár královny Ingeborg
Landgrófov žaltár
Ultrechtský žaltár
Psalterium Sancti Ruperti
Liber Precum
Kniha hodinok Farnese
Rothschildské hodinky
Kniha hodinok Jakuba IV.
Lekcionár z Petrohradu
Eusébiova Harmónia evanjelií
Zvitok z Lorschu
Mladšia modlitebná knížka Karola V.
Vita Sancti Liudgeri
Hrabanus Maurus: Liber de laudis sanctae Crucis
Modlitebná knížka Da Costa
Sakramentár z Beauvais
Reichenauská kniha perikop
Codex Rotundus
Liber Scivias
Vita (život) svätého Václava

Hudba

Mozart, Ave verum Corpus KV 618
Ludwig van Beethoven: husoľvý koncert
Joseph Haydn: Gott! Erhalte Franz den Kaiser
Tanečná knižočka Margaréty Rakúskej
Antifonár zo sv.Petra v Salzburgu

DOKUMENTACE k vybraným faksimile vydavatelství ADEVA
ADEVA vydala ve své edici CODICES SELECTI již velké množství originálům věrných faksimile převážně středověkých manuskriptů. Většina svazků je již dlouho rozebrána, přesto mají zájemci o středověké rukopisy a bibliofilové možnost, jak se s některými z nich blíže seznámit. První jsou svazky jedinečné edice Glanzlichter der Buchkunst. Druhou pak Dokumentace vydané k vybraným manuskriptům.
Dokumentace z ADEVY přinášejí nejen základní informace o jednotlivých rukopisech, ale jejich součástí je vždy i několik faksimilových listů v originální velikosti a barevnosti. A to vše za rozumnou cenu. Ceny jednotlivých dokumentací se pohybují od 39 do 98 euro. Není ale pravidlem, že by každý rukopis vydaný v edici CODICES SELECTI měl svou dokumentaci. Ta je vydávána k těm nejzajímavějším a zároveň nejproslulejším.

ADEVA dokumentace:
Das Costa-Stundenbuch (kolem 1515)
Nádherná ukázka gentsko-bruggské školy knižní malby. Hlavním mistrem byl Simon Bening. Součástí dokumentace je šest faksimilových stránek.
cena 98 euro

Das Lobgedicht auf König Robert von Anjou (kolem 1340)
Dokumentace obsahuje bohatě ilustrovanou informační brožuru o rukopisu a také době Roberta z Anjou. Součástí jsou i čtyři originální faksimilové stránky.
cena 98 euro

Hainricus Sacrista (Missale) Sakramentar (kolem 1217)
Jeden z nejkrásnějších německých románských rukopisů. Rukopis je výjimečný i tím, že se dochovala jeho původní vazba. Dokumentace obsahuje šest faksimilových stránek a brožuru se základními informacemi.
cena 98 euro

Liber precum (1480-1490)
Rukopis obsahující obrazový cyklus z Kristova života je jedním z mistrovských děl pozdně středověkého knižního malířství z Kolína nad Rýnem. Součástí dokumentace je dvanáct reprezentativních faksimilových stránek (tři dvojlisty) a brožura se základními informacemi o zajímavém manuskriptu.
cena 49 euro

Das Goslarer Evangeliar (kolem 1240)
Rukopis oblíbeného typu středověkých kodexů je představen čtyřmi faksimilovými stránkami a základními informacemi o něm.
cena 49 euro

Das Reichenauer Perikopenbuch (počátek 11. století)
Skriptorium na ostrově Reichenau je spjato především s otonskou knižní malbou, mezi jejíž největší dochované poklady patří Reichenauská kniha perikop. Dokumentace obsahuje celkem šest faksimilových stran a bohatě ilustrovanou informativní brožuru.
cena 98 euro

Codex Purpureus Rossanensis (6. století)
Rukopis zaujme na první pohled purpurovým zbarvením pergamenu a textem napsaným stříbrnou a zlatou majuskulí. Základní informace jsou doplněny čtyřmi faksimilovými stranami.
cena 39 euro

Vergilius Vaticanus (4. nebo 5. století)
Jedná se o rukopis, který vznikl v Římě kolem roku 400. Zároveň je jedním z nejstarších záznamů Vergiliova národního eposu Aeneis. Dokumentace obsahuje osm faksimilových stran.
cena 39 euro

Der Goldkoran (11. století)
Zlatý korán vznikl v 11. století a byl napsán na zlatý papír. V dokumentaci jsou vedle bohatě ilustrované brožury tři faksimilové listy.
cena 98 euro

Tacuinum sanitatis (kolem 1490)
Originál se nachází ve Vídni a je největší sbírkou receptů pro domácí použití. Dokumentace obsahuje šest faksimilových stran.
cena 39 euro

Der Codex rotundus (konec 15. století)
O manuskriptu viz výše. Součástí dokumentace je leporelo se třemi faksimilovými listy v paspartě.
cena 98 euro

Saské zrcadlo
Saské zrcadlo je nejvýznamnější právní knihou německého středověku, o čemž svědčí zejména velké množství dochovaných rukopisů, resp. fragmentů. ADEVA připravila dokumentace ke třem nejznámějším exemplářům. Dokumentace obsahují 4-6 faksimilových stran, informativní brožuru a transkripci a rovněž překlad textů do současné němčiny.
Dresdner Sachsenspiegel (1347-1363)
cena 59 euro
Wolfebütteler Sachsenspiegel (3. čtvrtina 14. století)
cena 59 euro
Heidelberger Sachsenspiegel (začátek 14. století)
cena 49 euro

Dioskurides Neapolitanus (počátek 7. století)
Jedná se o rukopis obsahující text nejvýznamnějšího farmakologického díla antiky, které bylo hojně čteno i ve středověku. Dokumentace vedle základních informací o rukopisu obsahuje i čtyři originálu věrné faksimilové listy.
cena 49 euro

Gebetbuch Jakobs IV. (1503-1513)
Modlitební knížka Jakuba IV. má hlavně kunsthistorickou hodnotu, protože vznikla v jedné z dílen proslulé gentsko-bruggské školy. Dokumentace rukopisu přináší osm faksimilových stran a jeden faksimilový list s paspartou.
cena 49 euro

Wenzelsbibel (Bible Václava IV.) (1389-1400)
Jeden z nejkrásnějších rukopisů přelomu 14. a počátku 15. století, jenž vznikl v Praze pro českého a římského krále Václava IV. Lucemburského.
Osm složek se čtyřmi originálními faksimilovými stranami s úvodem a transkripcí textu stojí 59 euro. K dispozici jsou i všechny dokumentace v ozdobné kazetě za 398 euro.

Liber Scivias (kolem 1175)
Vize Hildegardy z Bingenu v nádherném rukopisu s 35 miniaturami. Dokumentace rukopisu přináší tři faksimilové listy a osm stran informací o životě a díle Hildegardy z Bingenu.
cena 98 euro

Die Vita des heiligen Wenzels (1585)
Manuskript přibližuje život a mučednickou smrt sv. Václava na 23 miniaturách. Dokumentace rukopisu přináší informační brožuru s úvodem do duchovního a obrazového světa sv. Václava.
cena 98 euro

GLANZLICHTER DER BUCHKUNST
ADEVA (Akademische Druck- und Verlagsanstalt) je již šest desetiletí stálicí na knižním trhu s kvalitní kunsthistorickou literaturou a také se specializuje na vydávání špičkových faksimile, jež jsou vždy doplněna erudovanými svazky komentářů k jednotlivým dílům. Pro běžného zájemce jsou nádherná faksimile většinou cenově nedostupná. Přesto ale existuje jedna možnost, jak se seznámit s největšími skvosty knižní malby za dostupnou cenu. A můžete je mít dokonce ve své vlastní knihovně. Touto možností jsou jednotlivé svazky fantastické edice Glanzlichter der Buchkunst.

První svazek reprezentativní edice vyšel v roce 1991 a každý rok vychází jeden svazek nový. Jedná se o pestrou paletu rukopisů, které vznikly od roku 800 do začátku 16. století. Každá publikace má dvě části, první je vlastně věrnou reprodukcí všech listů vybraného manuskriptu ve zmenšeném měřítku (na výšku 19,5 cm, šířka je různá). Druhou část pak tvoří zasvěcený komentář v němčině. Do edice jsou vybírány většinou ty rukopisy, které ADEVA vydala dříve jako faksimile, a zejména pak ta, jejichž náklad byl již zcela rozebrán. Najdou se ale i manuskripty, jejichž faksimile lze ještě zakoupit. Výběr špičkových rukopisů není omezen jak časově, tak ani místem jejich vzniku.

Nejvíce rukopisů, jež vyšly v rámci záslužné edice Glanzlichter der Buchkunst, se nachází ve sbírkách Rakouské národní knihovny (Österreichische Nationalbibliothek). Nechybí ale i díla, která jsou dnes uložena v dalších významných světových knihovnách, např. v Pierpont Morgan Library v New Yorku, ve Vatikánské knihovně nebo Francouzské národní knihovně v Paříži.

Některé rozsáhlejší rukopisy byly rozděleny do dvou svazků, vnitřní uspořádání ale zůstalo zachováno, nejprve obrazová část, tedy reprodukce jednotlivých listů, a za nimi komentář.

Cena jedné publikace je 98 eur, pro ty, kteří si zakoupí postupně všechny svazky řady, je cena o třináct eur levnější. Navíc je pak ke každému svazku jeden faksimilový list v originální velikosti zdarma. Svazky se dají také zakoupit v luxusnější, kožené vazbě. Cena je pak 198 eur u jednotlivých svazků a 189 při zakoupení celé řady.

Svazky edice Glanzlichter der Buchkunst, které zatím vyšly:

1. Das Goslarer Evangeliar( 13. století), 1991; obrazová část 258 stran, komentář 38 stran
2. Die Bible moralisée (kolem 1230), 1992; obrazová část 136 stran, komentář 156 stran
3. Das Stundenbuch der Maria von Burgund (1470-1480), 1993; obrazová část 380 stran, komentář 72 stran
4. Das Jagdbuch des Mittelalters (1405-1410), 1994; obrazová část 276 stran, komentář 64 stran
5. Das Reichenauer Evangelistar (2. polovina 11. století), 1995; obrazová část 182 stran, komentář 66 stran
6. Die Medicina Antiqua (1. polovina 13. století), 1996; obrazová část 322 stran, komentář 108 stran
7. Das Speculum Humanae Salvationis (1325-1330), 1997; obrazová část 124 stran, komentář 68 stran
8/1. Der Wiener Dioskurides (kolem 512), 1998; obrazová část 486 stran, komentář 92 stran
8/2. Der Wiener Dioskurides (kolem 512), 1999; obrazová část 496 stran, komentář 128 stran
9. Das Falkenbuch Kaiser Friedrich II. (1241-1248), 2000; obrazová část 222 stran, komentář 88 stran
10. Die Trierer Apokalypse (kolem 800), 2001; obrazová část 150 stran, komentář 84 stran
11. Die Goldene Bulle (kolem 1400), 2002; obrazová část 160 stran, komentář 126 stran
12. Der Ramsey-Psalter (konec 13. století), 2003; obrazová část 346 stran, komentář 88 stran
13. Tacuinum Sanitatis in Medicina (konec 14. století), 2004; obrazová část 216 stran, komentář 152 stran
14/1. Wolfram von Eschenbach: Willehalm (1320), 2005; obrazová část 290 stran, komentář 104 stran
14/2. Wolfram von Eschenbach: Willehalm (1320), 2005; obrazová část 408 stran, komentář 64 stran
15. Der Oldenburger Sachsenspiegel (1336), 2006; obrazová část 272 stran, komentář 176 stran
16. Der Rosenroman (kolem 1519), 2007; obrazová část 416 stran, komentář 144 stran
17. Der Liber Aureus (11.-15. století), 2008; obrazová část 106 stran, komentář 70 stran
18/1. Das Antiphonar von St. Peter (kolem 1160), 2009; obrazová část 438 stran, komentář 140 stran
18/2. Das Antiphonar von St. Peter (kolem 1160), 2009; obrazová část 408 stran, komentář 212 stran
19. Die Oxforder Apokalypse (13. století), 2010; obrazová část 142 stran, komentář 132 stran
20. Der Psalter Ludwigs des Heiligen (1253-1270), 2011; obrazová část 184 stran, komentář 80 stran
21. Die Chirurgia des Abuۥl Qasim (2.polovina 14. století); 2012; obrazová část 166 stran, komentář 244 stran
22/1. Das Berthold Sakramentar (1215-1232), 2013; obrazová část 152 stran, komentář 136 stran
22/2. Das Berthold Sakramentar (1215-1232), 2014; obrazová část 180 stran, komentář 224 stran
23. Das Gebetbuch Jakobs IV. von Schottland (kolem 1503), 2015; obrazová část 494 stran, komentář 98 stran
24. Der Utrecht-Psalter (820-840), 2016; obrazová část 222 stran, komentář 214 stran
25. Der Landgrafenpsalter (1208-1213), 2018; obrazová část 384 stran, komentář 127 stranCopyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI