Liber precum

Sankt Peterburg, Ruská národná knižnica, Ms. Lat. O.v.l.206, Kolín nad Rýnom, 1480-1490

41 celostranových miniatúr ilustruje modlitby v prvej časti rukopisu, ktorý je teraz objektom verne reprodukovanej faksimile edície. Ľpeciálnu pozornosť si zasluhuje fakt, že ilustrácie na ľavej strane sú vždy spojené s relevantným textom na náprotivnej strane. Pri sledovaní prirodzenej zrakovej línie obrázky zabezpečujú potrebný vizuálny impulz pre uchopenie témy a nálady vyjadrenej v nasledujúcej modlitbe. Význam náboženského textu je odzrkadlený v celkovej atmosfére miniatúr, vytvorených tak, aby prinášali všetky druhy emócií. Dynamické postavy s výstižnými gestami, mimikou a určitým vnútorným napätím, scenéria so silnou atmosférou, jemné farebné tóny, to sú elementy, ktoré dodávajú ilustráciám ich osobitý šarm. Kniha je nepochybne dielom nadmieru talentovaného majstra svojho žánru.

Kompletná farebná faksimile edícia z prvých 198 strán (cyklus Vita Christi) v originálnom rozmere 95 x 130 mm; 41 celostranových miniatúr, všetky listy sú rezané podľa originálu; viazanie: koža so slepou razbou, s dvoma sponami; Komentár: Margarita G. Logutova, Sankt Peterburg,; James H. Marrow, Berkeley; detailný odborný komentár v nemčine a angličtine o pôvode knihy, obsahu a kunsthistorickom význame ilustrácií;

Limitovaná edícia: 580 očíslovaných kópií;


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI