Drogov sakramentar

Paris, Bibliothéque nationale, Ms. Lat. 9428, Metz, okolo r. 850

Medzi pokladmi parížskej národnej knižnice sa nachádza rukopis, predstavujúci jedno z najkrajších diel karolínskej knižnej iluminácie. Je to sakramentár napísaný a iluminovaný pre biskupa Droga, ktorý sa stal skutočným pomníkom jeho mena. Drogo, nelegitímny syn Karola Veľkého, bol jedným z najväčších patrónov umenia v 9. storočí. Jeho sláva ako milovníka umenia je založená hlavne na tom, že dal skrášliť svoju katedrálu v Metzi umeleckými dielami, ktoré patria medzi to najlepšie, čo sa v karolínskom umení vytvorilo. Medzi týmito dielami sú aj tri rukopisy, z ktorých posledný, ale aj najzrelší a najkrajší je práve Drogov sakramentár.

Kompletná farebná faksimile edícia má 260 strán v originálnom rozmere 265 x 215 mm; množstvo iniciálok s postavičkami a výjavmi; všetky listy sú rezané podľa originálu; viazanie: pergamen; Komentár: W. Köhler, editor: F. Mütherich, Mníchov; 32 strán textu v nemčine alebo vo francúzštine;


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI