Kódex Ečmiadzin

Jerevan, Mashtots Matenadaran, Cod. 2374, Arménsko, okolo r. 989

Text tohto tetra-evanjelia, napísaný v kláštore v Noravanku v provincií Blen (juhovýchodne od Jerevanu) v roku 989, je považovaný za najvernejšiu kópiu Staroarménskeho prekladu biblie, ktorý sa datuje do raného 5. storočia a ktorý sa nazýva-Kráľovná verzií-vďaka svojej precíznosti, kráse jazyka a čistote štýlu. 15 celostranových ilustrácií, ktoré sú akýmisi biblickými správami, je vytvorených v ešte staršom štýle. Sú vernou reflexiou systému výzdoby, ktorý vyvinul Eusebius z Cezarei v 1. polovici 4. storočia a ktorý sa potom stal záväznou formou pre všetky rukopisy tohto druhu. Avšak dve strany, ktoré boli prišité k pergamenu a sú súčasťou poslednej vrstvy rukopisu, sú skutočným umeleckým a spirituálnym kulminačným bodom Kódexu Ečmiadzin. Tieto dva listy sú z evanjeliára zo 7. storočia a sú na nich 4 celostranové sviatočné iluminácie: Zvestovanie, Zvestovanie Zachariášovi, Klaňanie mudrcov a Krst Krista. Hieratické, monumentálne maľby reprezentujú najstarší stupeň arménskej knižnej iluminácie. Vďaka týmto fragmentom rukopisu o 300 rokov staršieho, mal nový kódex vždy svoj osobitný význam.

Dôležitý význam majú aj dve dosky vyrezane zo slonovej kosti, do ktorej je kódex zviazaný.

Kompletná farebná faksimile edícia má 464 strán: Mashtots, Matenadaran, Eriwan; Cod. 2374, v originálnom rozmere cca 345 x 260 mm; všetky listy sú rezané podľa originálu; ručne vyrobená kožená väzba; faksimile a komentár v pevnom obale; Komentár: Heide a Helmut Buschhausen, Viedeň; detailný odborný komentár obsahu, štruktúry, histórie a významu kódexu;

Limitovaná edícia: 100 ručne očíslovaných kópií;


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI