Bertholdov sakramentár

New York, Pierpont Morgan Library, Ms M. 710, Weingartenský kláštor, 1200-1232

Dvadsaťjeden celostranových miniatúr, sedem historických výjavov, šesť iniciál v plnej dĺľke, dvanásť v polovičnej a päťdesiatdva menších iniciál, osemnásť figurálnych iniciál a dvanásť listov s kalendárom tvoria výzdobu knihy, ktorá pokrýva celých stošesťdesiatpäť pergamenových listov. Veľké množstvo obrázkov sa spája s výnimočnou kvalitou ich vyhotovenia. Sú prácou anonymného iluminátora, známeho ako Bertholdský majster, ktorý očividne predbehol svoju dobu. Rázne a dramatické zobrazenie príbehov, či nová plastickosť dosiahnutá farebným tieňovaním, to sú dôležité znaky týchto miniatúr. Ďalej je rukopis obohatený o tridsaťdva miniatúr a iniciál na leštenom zlatom pozadí. šesť obrázkov je zasadených do zlatého podkladu, ktorý je navyše doplnený o jemný reliéf, vytvorený veľmi drahým technickým procesom. Bertholdský majster si vyhradil tento najväčší dekoratívny prepych pre ilustráciu hlavných sviatkov kresťanského roka.

Kompletná farebná faksimile edícia má 330 strán v originálnom rozmere 293 x 204 mm; 128 strán s ilustráciami a ornamentmi bohatými na zlato a striebro; 28 historických výjavov, 88 ornamentálnych, niekoľko figurálnych iniciál, 12 kalendárnych listov; viazanie: koža so sponou; všetky listy sú rezané podľa originálu; Komentár: editor: Felix Heinzer, Stuttgart, Hans Ulrich Rudolf, Weingarten, s príspevkami mnohých odborníkov; faksimile v textilnom obale s koženými okrajmi;

Limitovaná edícia: 280 očíslovaných kópií;


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI