Biblia svätého Ludovíta

New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M. 240, Paríž, cca 1230.

Prepychová biblia vyrobená pre Ludovíta IX. Svätého, bola po stáročia známa ako Biblia rica (bohatá biblia) pre svoju luxusnú výzdobu. Počas kráľovho života (1226-1270) bola prenesená do Toleda, kde z nej bolo z neznámych príčin v 16. storočí odobratých osem listov; tieto boli následne osobitne zviazané do kože. Sú uložené v Pierpontskej knižnici v New Yorku od roku 1906. Posledný list z tohto fragmentu (fol. 8 r) predstavuje špeciálny obrázok. Celostranová bohato pozlátená miniatúra obsahuje dvojakú narážku na rukopis: kráľovský pár v hornej polovici môžeme považovať za objednávateľov biblie (Blanka Kastílska a jej syn svätý Ludovít). Klerik v spodnej polovici, pravdepodobne iluminátor knihy, dáva pisárovi potrebné inštrukcie.

Kompletná farebná faksimile edícia má 20 strán v originálnom rozmere 375 x 262 mm; 56 medailónov, 1 celostranový miniatúra, ilustrácie a ornamenty bohaté na zlato; všetky listy sú rezané podža originálu; Komentár: H. W. Stork (nemčina, angličtina); 100 strán, 9 ilustrácií; Limitovaná edícia: 980 kópií;


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI