Rotschildské hodinky

V minulosti Viedeň, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Vindob S. N. 2844, (teraz v súkromnom anonymnom vlastníctve) Flámsko, 1510-1520

Rotschildská modlitebná kniha patrí k najkrajším a najvzácnejším hodinovým knihám z neskorého obdobia Livres d´Heures. Toto vrcholné dielo flámskej knižnej iluminácie, vytvorené v rokoch 1510-1520 pre neznámu vysokopostavenú osobu, bolo až do konca druhej svetovej vojny málo známe. Množstvo pestrofarebných miniatúr, fantastické bordúry a bohaté veľké iniciály robia z Rotschildskej modlitebnej knihy dielo najvyššej kvality. Vyníma sa dokonca aj medzi mnohými inými flámskymi modlitebnými knihami, ktoré vznikli v rokoch 1480-1520 a sú tiež na vysokej umeleckej úrovni. Text je napísaný v latinčine a vyzdobený množstvom malých zlatých iniciál.

Kompletná farebná faksimile edícia má 508 strán v originálnom rozmere 228 x 160 mm; bohato ilustrovaný kalendár, 67 celostranových miniatúr, 5 strán s menšími miniatúrami, 141 strán s ornamentálnym rámom, spolu až 153 iluminovaných strán; text v gotickom písme; viazanie: červený zamat s pozlátením, podľa originálu (de luxe edícia); všetky listy sú rezané podľa originálu; faksimile a komentár v pevnom obale; Komentár: E. Trenkler, Viedeň, 98 strán textu a 19 ilustrácií;

Limitovaná edícia: 864 očíslovaných kópií;


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI