Józuov zvitok

Rím, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. Ms. Pal. Graec. 431, Byzancia, 10. storočie

Józuov zvitok, uchovávaný vo vatikánskej knižnici, je jedným z najpôsobivejších zachovaných rukopisov z prostredia cisárskej dvorskej školy v Byzancii. Bol vyhotovený v 10. storočí, v čase tzv. Macedónskej renesancie , a predstavuje starozákonnú Knihu Józue v ilustrovanom cykle pripomínajúcom vlys. Použitý štýl mažľy sa nazýva grisaille. Tieto ilustrované knižné zvitky boli pravdepodobne inšpirované klasickými triumfálnymi stľpmi, ktorých umelecké obsahy boli znovuobjavené práve v čase vzniku nášho rukopisu. Józuov zvitok sa štýlovo navracia ku grécko-rímskej maľbe. Vznikal v dvoch alebo troch etapách v 10. storočí, pričom na ňom pracovala skupina viacerých umelcov cisárskej školy. Kresby aj maľby v knihe sú prácou rozličných majstrov, a možno predpokladať, že farebnosť bola pridaná neskôr. Text je zmesou gréckej maiuskuly a minuskuly, a pozostáva jednak z originálnych biblických textov, ako aj z rôznych dodatkov, ktoré slúžili pre lepšiu zrozumiteľnosť jednotlivých epizód.

Kompletná farebná faksimile edícia obsahuje 15 segmentov zvitku v originálnom rozmere (priemerná veľkosť 800 x 320 mm, celková dĺžka 10,6m); rukopis reprodukovaný podľa originálu vo forme zvitku; rezané podľa originálu; uložené v obale potiahnutom látkou; Komentár: O. Mazal, Viedeň, 90 strán;

Táto edícia je limitovaná do 800 očíslovaných kópií;


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI