Kniha hodinok Farnese

 

New York, Pierpont Morgan Library, Ms M. 69, Rím, okolo roku 1546

Hodiny Farnese sú najvýznamnejším rukopisom talianskeho renesančného a manieristického umenia. Boli vyhotovené okolo roku 1546 v Ríme, svetovom hlavnom meste umenia, kde majstri ako Rafael a Michelangelo zahájili novú umeleckú epochu. Najslávnejší a najvýznamnejší iluminátor tej doby bol Giulio Clovio, pôvodom Chorvát, ktorý vyzdobil Hodiny Farnese unikátnymi miniatúrami, pôsobiacimi zároveň krehko aj monumentálne. Clovio vytvoril túto intímnu modlitebnú knihu pre slávneho kardinála Alessandra Farnese, jedného z najväčších mecenášov umenia v 16. storočí. 26 celostranových miniatúr a 37 bohato dekorovaných textových strán činí z Hodín Farnese jeden z najkrajších rukopisov v histórií umenia. 26 celostranových monumentálnych miniatúr predstavuje unikátne a dokonalé splynutie renesančných a manieristických prvkov. Zlaté aplikácie a žiarivé farby sa spájajú v úžasnom, celistvom umeleckom diele. Miniatúry sú párované podľa rovnakej typológie: zakaždým je scéna zo Starého Zákona umiestnená oproti epizóde z Nového Zákona.

Kompletná farebná faksimile edícia má 228 strán v originálnom rozmere cca 173 x 110 mm; všetky listy sú rezané podľa originálu; kožené viazanie s razbou; faksimile a komentár v pevnom obale; Komentár: W. Voelkle, New York; I. Golub, Záhreb; detailný odborný komentár obsahu, štruktúry, pôvodu a významu kódexu;

Limitovaná edícia: 550 kópií;
 


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI