Oxfordská Apokalypsa

Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 180, Westminster, cca 1272

Apokalypsa Ms. Douce 180 patrí medzi najvýznamnejšie anglické rukopisy z 13. storočia. Už len množstvo miniatúr, ktorých je spolu 97, mu zaručuje popredné miesto medzi ostatnými iluminovanými prácami z tohto obdobia. Umelecká výzdoba a kompozícia rukopisu prezrádzajú silnú osobnosť a individualitu umelca, ktorý ho ilustroval. Použitie krajinky ako nového prvku v knižnej maľbe prepožičiava ilustráciám fascinujúcu, aj keď podivnú živosť. Sprevádzajú latinský text Zjavenia sv. Jána, mystickej knihy z Nového Zákona. Slávne miniatúry sú v tomto prípade viac než len doplnkom textu; majú v knihe skutočne kľúčový význam.

Kompletná farebná faksimile edícia má 168 strán v originálnom rozmere 311 x 203 mm; 97 miniatúr (zlato a striebro), každá zaberá polovicu strany; všetky listy sú rezané podľa originálu; viazanie: koža, presná kópia originálneho viazania; faksimile v pevnom obale; Komentár: P. Klein, Bamberg, 284 strán, 171 ilustrácií;

Limitovaná edícia: 1000 očíslovaných kópií;


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI